НОСОРОГ-RhinoCervs
"НОСОРОГ" - Међународни часопис за сатиру, хумор и карикатуру
 
eXTReMe Tracker
Најновији број часописа - Last number of Magazine: >>>>>>>>>>>>>>>
Rinoceronte - Revista Internacional de Sátira y Humor Gráfico
Revue internationale de satire, d'humour et de caricature "Rhinoceros"
Международный журнал сатиры, юмора и карикатуры "Носорог"
Międzynarodowe Czasopismo Satyry, Humoru i Karykatury "Nosorożec"
rivista internazionale di vignette umoristico-satiriche -Rhinoceros
Revista Internacional de Sátira, Humor e Cartuns "Rinoceronte"

ГОДИШЊА НАГРАДА
„НОСОРОГ ПРВОГ РЕДА“ – за 2017-ту годину

Међународног часописа за Сатиру, Хумор и Карикатуру „Носорог“, Бања Лука, Српска

- Награда се додељује сараднику/сарадници, који/а у дужем временском периоду искаже уједначен, висок квалитет сатиричног и/или хумористичног стваралаштва (без обзира на књижевну форму у којој се изражава: афоризам, епиграми, поезија, приче...)

- Ове године, НОМИНОВАНИ СУ:

1. Илија Марковић, постхумно (Нови Сад, Војводина, Србија)
2. Горан Радосављевић (Београд, Србија)
3. Срђан Симеуновић (Београд, Србија)

Номинацију извршио: Мића М.Тумарић, члан редакције Часописа.

Одлуку о победнику ће донети ЖИРИ, у саставу:
1 – Живко Вујић, председник (писац, Бања Лука, Српска)
Чланови:
2 – Живко Ђуза (писац, Мркоњић Град, Српска)
3 – Слободан Дучић (писац, Нови Сад, Војводина, Србија)
4 – Милан Куриџа (писац, Приједор, Српска)

Чланови Жирија ће се изјаснити најкасније до средине септембра, и то председнику жирија.
У случају изједначеног гласања, Председник Жирија има одлучујући глас, односно његово гласање важи два гласа.
Сва гласања биће јавно објављена у онлајн издању Часописа.
Председник Жирија ће коначну одлуку, са образложењем, доставити редакцији Часописа, до 25. септембра.
Коначна одлука о Победнику, биће саопштена, у октобарском, онлајн издању Часописа.
Награда се састоји у Дипломи и објављивању на сајту Часописа.
Желимо жирију успешно гласање, а сваком номинованом прижељкујемо да баш он буде проглашен победником! Редакција
За Редакцију: Горан Кљајић, уредник
У Бања Луци, 26. Априла 2017.

Часопис објављује и општекњижевне текстове, прилоге, коментаре, - истакнутих светских и југословенских интелектуалаца, написе из филозофије и политике…
Часопис објављује: приче, песме, епиграме, краће и дуже драмске текстове, афоризме, теоријске текстове, карикатуре, фото-карикатуре, фотографије, ...
 
"RHINOCERVS" - International Magazine for Satire, Humour and Cartoons
© -Copyright by Magazine "Rhinocervs"!
© -Сва права задржава Часопис "Носорог"!
® -All Rights Reserved!
™ - Since 2001, Banja Luka
™ - Основан 2001, Бања Лука
ШТАМПАНИ НОСОРОГ
GOLDEN LYNXof SERBSKA