НОСОРОГ - Међународни часопис за сатиру, хумор и карикатуру
RHINOCERVS - International Magazine for Satire, Humor and Cartoons
NOSOROG - Međunarodni časopis za satiru, humor i karikaturu
Насловна-Home
Различито-Different
Бројеви часописа-No.Magazine
Страна - 1 - Page
Број 162, Бања Лука, Република Српска, 2015.
No 162, Banja Luka, Republika Srpska, 2015
162
“Међу белуцима дијамант је стављен ван закона.”
Абисинац Фит Арари

“Ако се неко међу нама истиче, нека оде на друго место и тамо нек се истиче.”
(Ефешани веле код) Цицерона

“…све религије за врлине воље или срца обећавају награду у другом животу, у вечности, а ниједна не обећава награду за врлине главе, за врлине интелекта.”
Артур Шопенхауер

“Мэдьу бэлуцима диямант йэ ставльэн ван закона.”
Абисинац Фит Арари

“Ако сэ нэко мэдьу нама истичэ, нэка одэ на друго мэсто и тамо нэк сэ истичэ.”
(Эфэшани вэлэ код) Цицэрона

“…свэ рэлигийэ за врлинэ вольэ или срца обэтьаваю награду у другом животу, у вэчности, а нийэдна нэ обэтьава награду за врлинэ главэ, за врлинэ интэлэкта.”
Артур Шопэнхауэр

Додела Награде
НОСОРОГ ПРВОГ РЕДА
за 2015-ту годину!


Председник жирија је Живко Вујић, Бања Лука. (У случају неког двоумљења, задњу реч има председник жирија.)
Чланови су:
- Тамара Лујак, Београд
- Мића М.Тумарић, Нови Сад
- Миладин Берић, Бања Лука

Награда се додељује сараднику међународног часописа "Носорог", за укупно исказани квалитет, у дужем временском периоду, а који је потврђен на страницама часописа (електронским или штампаним). Награда се додељује једном ствараоцу.

За награду су номиновани:

1 - Живко Продановић, Хрватска
2 - Радмило Мићковић, Србија
3 - Жељко Марковић, Србија


Чланови жирија треба да своје одлуке доставе председнику жирија до средине септембра. Такође, председник чланове упознаје са својим, као и гласањем других, те се тако и добија име награђеног.
Председник жирија треба да достави коначну одлуку жирија пред крај септембра.

Досадашње награђене, њихова имена, можете да нађете на линку: http://www.nosorog.rs.sr/razlicito/see-vidi/watch/see27.html
Линк онлајн "Носорога" је: http://www.nosorog.rs.sr/
Линк штампаног "Носорога" је: http://www.nosorog.rs.sr/

Ова номинација биће објављена сарадницима, на феисбуку, као и у јулском онлајн броју часописа.
Поштовани Сарадници и Читаоци!
Најављујемо вам да је почео процес жирирања за годишњу награду, коју додељује Међународни часопис за сатиру, хумор и карикатуру "Носорог", а која се зове:

НАЈБОЉИ САТИРИЧАР СРПСКЕ - за 2015

(година је променљива, а име награде није)

Имају два правила:
1 - награда се додељује САМО ЈЕДНОМ ствараоцу (подразумева се, у области хумора и/или сатире, а форма којом се изражава може бити било која: афоризам, поезија, приче, комедија или да је мултидисциплинаран, тј. да пише неколико форми упоредо)
2 - да награђени има ТРАЈНО БОРАВИШТЕ на подручју СРПСКЕ (Републике Српске); то значи да није битна нација, језик или нешто треће, него искључиво боравиште и литерарни квалитет.

Награда се састоји у престижу, дипломи и објављивању у онлајн и штампаном "Носорог"-у. (линк штампаног: http://nosorog-rhinocervs.weebly.com/ )

НОМИНОВАНИ СУ:

1 - Слободан Јанковић
2 - Живко Вујић
3 - Миладин Берић
4 - Динко Османчевић
5 - Ђорђе Латиновић
6 - Грујо Леро
7 - Станислав Томић
8 - Јово Николић
9 - Милад Обреновић
10 - Живко Ђуза

У обзир се узима квалитет у претходном периоду, значи од септембра 2014. до септембра 2015, али и да ли је аутор имао у претходним годинама запажен квалитет радова.
Извор знања чланова жирија, о сатиричарима Српске, никако није условљен часописом "Носорог", него они користе оно што сматрају релевантним (друге часописе, онлајн издања, књиге, зборнике, ...)
Уколико жири нађе да постоји квалитетније име од предложених, жири има право и да награди дотичног. (Осим личности овог потписника, јер би се то косило са минимумом моралности.)
Ко је досад добијао, може да се види на линку: http://www.nosorog.rs.sr/razlicito/see-vidi/see/see9.html . Онај ко је добијао ову награду, није искључен да је поново добије: ствар је жирија и квалитета дотичног.

Номинација се објављује сарадницима "Носорога", као и у првом наредном онлајн издању часописа, сем што неће бити објављена имена чланова жирија, да не би били изложени узнемиравању.

Горан Кљајић
за међународни часопис "Носорог"
http://www.nosorog.rs.sr/

ПС: Име награђеног се саопштава крајем октобра или почетком новембра. Тада ће бити саопштена и имена чланова жирија.

July
162
Насловна-Home
Различито-Different
Бројеви часописа-No.Magazine
НОСОРОГ - Међународни часопис за сатиру, хумор и карикатуру
RHINOCERVS - International Magazine for Satire, Humor and Cartoons
© -Copyright by Magazine "Rhinocervs"! © -Сва права задржава Часопис "Носорог"! ® -All Rights Reserved!
™ - Since 2001, Banja Luka ™ - Основан 2001, Бања Лука